spacer
Zoek


Sprokkelingen, Boeken, ...

Buiten het driemaandelijs tijdschrift "Sprokkelingen" heeft de kring nog verscheidene andere publicaties op haar palmares. Dankzij Dr. Jos Molemans kon in 1979 een toponymische studie van Wijchmaal voorgesteld worden. In 1982 werd een unieke pentekening met beperkte oplage te koop aangeboden en werd met succes het kijkboek "Grasduinen in Wijchmaal" uitgegeven.

Naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe schoolgebouwen aan de Tichelovenstraat in 1984 verscheen het boek “ Het lager onderwijs in Wijchmaal vanaf de XVIIde eeuw”

Oorlogsherinneringen waren voor vele kringen, ook voor de kring van Wijchmaal, aanleiding tot een publicatie van de plaatselijke geschiedenis uit deze periode. Onze medewerker Martin Peeters verwoordde dat in "Wijchmaal in oorlogstijd" 1939 -1945, uitgegeven in 1991

We schrijven 1996. "75 jaar elektriciteit in Limburg" was voor de kring andermaal een mooie gelegenheid om op de voorgrond te treden met een nieuwe publicatie. Aan de hand van gemeentelijke en provinciale archieven werd een zo getrouw mogelijk beeld en evolutie van de electriciteit in Wijchmaal geschetst. Het werd een boekwerk van 64 pagina's geïllustreerd met tal van documenten en foto's.

Tentoonstellingen, meestal ondersteund door een uitgebreide brochure, komen in het overzicht van de Heemkundige Kring voor. In 1981 was dat "Wijchmaal vroeger en nu" in 1986 "Wijchmaal door de maanden en eeuwen"; in 1988 "100 jaar Buurtspoorwegen"; in 1989 "150 jaar Spoorwegen"; 1993 "100 jaar St.-Hubertuskapel", waarbij een brochure en herdenkingsvaantjes werd uitgegeven.
Ook aan 100 jaar Landelijke Gilde, 25 jaar Sporting Wijchmaal, 75 jaar BGJG, 60 jaar KLJ en 60 jaar Volkstuinen Wijchmaal werd een tentoonstelling gewijd.
1998: Uitgave van de brochure “Wereld Oorlog I … een terugblik.”
2000: Uitgave van de brochure “Funerair Erfgoed: Inventaris van het kerkhof Parochie Wijchmaal”.
2003: Uitgave van een foto en tekstboek “Wijchmaal alsof het gisteren was”. 264 blz. en meer dan 400 foto’s, formaat Din A4.
2004: Terug op het web.

Wilt u van u één of meerdere van deze publicaties meer informatie, of wilt u er èèn bestellen, doe vandaag nog uw E-mail.

 

 

spacer
© 1997-2004 Heemkundige Kring Wijchmaal - p.a. Tichelovenstr. 31, 3990 Wijchmaal
Geen uitreksel, overname, noch afdruk mag geschieden zonder toesteming van de
Heemkundige Kring Wijchmaal V.Z.W.
spacer
Powered by WMe.be