Op 01/11/2017 stopte Joris Broux bvba zijn activiteiten waardoor ook de door ons ontwikkelde website niet meer toegankelijke is.